MinT2D

Vi vil gjøre det enklere for flere å leve med diabetes type 2


Diabetes type 2 er en av våre største folkesykdommer og legger et betydelig press på helsevesenet. Sykdommen er både fysisk og psykisk belastende, og krever en høy innsats av den enkelte.

Ved å tilby aktiviteter tilpasset hver enkelt persons behov, samtidig som man får god veiledning over en periode, kan vi skape et grunnlag for varig egenmestring. Gjennom samhandling, forskning og bruk av nyskapende teknologi utvikler prosjektet et nytt tilbud for personer med diabetes type 2.Utviklet sammen med brukerne


Min T2D er et treårig samarbeidsprosjekt hvor vi bruker tjenestedesign og forskning som metoder. Ved hjelp av blant annet dybdeintervjuer og samskapende workshoper utvikles den nye tjenesten i samarbeid med brukere, pårørende, ansatte fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, teknologer, designere og forskere. 


Forskning


Vi bruker translasjonsforskning som en del av tjenesteutviklingen. Slik får vi testet, evaluert og kvalitetssikret modellen på best mulig måte før tjenesten skal rulles ut.

Høsten 2020 starter vi en intervensjonsstudie i Møre og Romsdal. Studien er randomisert. Det vil si at halvparten får prøve det nye tilbudet, mens halvparten ikke får tilbud og skal leve som normalt. Vi søker nå deltakere mellom 25 og 75 år. Ta kontakt om det virker interessant for deg!

Vil du lære mer om diabetes type 2?


Rundt 200 000 har diabetes type 2 i Norge. Det kan være like mange som har sykdommen uten å vite om det. 

Informasjonsfilmen fra Diabetesforbundet forklarer type 2 på litt over et minutt. 

Min T2D

Kontakt

Om oss

For henvendelser om nettstedet: post@mint2d.no


Copyright © Min T2D