Utviklet sammen med brukerne


Min T2D er et treårig samarbeidsprosjekt hvor vi bruker tjenestedesign og forskning som metoder. Ved hjelp av blant annet dybdeintervjuer og samskapende workshoper utvikles den nye tjenesten i samarbeid med brukere, pårørende, ansatte fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, teknologer, designere og forskere. 


Forskning


Vi bruker translasjonsforskning som en del av tjenesteutviklingen. Slik får vi testet, evaluert og kvalitetssikret modellen på best mulig måte før tjenesten skal rulles ut.

I 2020-2021 gjennomførte vi en klinisk studie i Møre og Romsdal. Studien var randomisert. Det vil si at halvparten fikk prøve det nye tilbudet, mens halvparten ikke fikk tilbud og levde som normalt. 

Se video om prosjektet


Vi har laget en video som viser litt av hva studien går ut på. I videoen får du informasjon om studien og høre erfaringer fra veileder Marit, og Bjørn Thore som var deltaker.