Vil du melde deg på eller vite mer? Ta kontakt med oss!

DELTAKELSE

MARIT VAAGLAND

Kontaktperson Kristiansund
Frisklivsveileder

frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no

TORUNN GRØNSETH

Kontaktperson Hustadvika

Frisklivsveileder

torunn.gronseth@hustadvika.kommune.no

PROSJEKTLEDELSE

MARI MØRKESET SANDBAKK

Prosjektleder

Tjenestedesigner

mari.morkeset.sandbakk@helseinnovasjonssenteret.no

CHARLOTTE BJÖRK INGUL

Forskningsleder

Forsker, kardiolog, anestesiolog

charlotte.b.ingul@ntnu.no

Bred samhandling


Min T2D utvikles i samarbeid med ​brukere, teknologer, designere, forskere​, ansatte fra kommune- og spesialisthelsetjenesten​ og frivilligheten. Om du ønsker et samarbeid, lurer på å melde deg på eller bare er nysgjerrig på prosjektet - ta kontakt! Kontaktinformasjon finner du over.

Samarbeidspartnere