MinT2D

Bredt tverrfaglig samarbeid


Tjenesten utvikles i samarbeid med brukere, ansatte fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, teknologer, designere og forskere.
Alle partnere har bidratt i prosjektgrupper, arbeidsgrupper, workshoper og annet prosjektarbeid.

Samarbeidspartnere

Kontakt

DELTAKELSE

MARIT VAAGLAND

Kontaktperson Kristiansund
Frisklivsveileder

frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no

TORUNN GRØNSETH

Kontaktperson Hustadvika

Frisklivsveileder

torunn.gronseth@hustadvika.kommune.no

PROSJEKTLEDELSE

MARI MØRKESET SANDBAKK

Prosjektleder

Tjenestedesigner

mari.morkeset.sandbakk@helseinnovasjonssenteret.no

CHARLOTTE BJÖRK INGUL

Forskningsleder

Forsker, kardiolog, anestesiolog

charlotte.b.ingul@ntnu.no

Min T2D

Kontakt

Om oss

For henvendelser om nettstedet: post@mint2d.no


Copyright © Min T2D