Vi trenger din hjelp


Bli med i studien og hjelp oss å utvikle det optimale tilbudet for opplæring og oppfølging av personer med diabetes type 2.


Har du lyst å lære hvordan du kan leve bedre
med din diabetes type 2?

VI SØKER DEG SOM BOR I MØRE OG ROMSDAL, ER MELLOM 30 OG 70 ÅR OG HAR DIABETES TYPE 2

Du har nå muligheten til å prøve den nye tjenesten i en intervensjonsstudie med oppstart høsten 2020. Et gitt antall deltakere skal få teste og kvalitetssikre den nye tjenesten. Halvparten av alle som velger å delta vil prøve ut det nye tilbudet, den andre halvparten vil leve som normalt. Alle vil få registrert sine verdier to ganger: ved oppstart og etter 12 uker. Ved behov vil det måles en tredje gang, etter 24 uker.


Man foretar egne målinger underveis og får personlig oppfølging hele veien. Det spiller ingen rolle hvor du bor, men du må ha mulighet til å møte opp ved Frisklivssentralen i Kristiansund eller Hustadvika til undersøkelse og oppstartsamtale. Resten av oppfølgingen kan skje via videomøter eller telefonsamtaler. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.


EVALUERING


Etter 12 uker evalueres gjennomføringen. Om nødvendig settes det opp en ny 12-ukers plan.

3

Tjenesteforløpet Min T2D

Min T2D er et tilbud for veiledning og oppfølging gjennom 12 uker. Fastlegen vil hele tiden ha det medisinske ansvaret for sine pasienter.

1

BEHOVSKARTLEGGING


For å bli best mulig kjent med deg og dine behov utføres det en spørreundersøkelse, en samtale og en fysiologisk undersøkelse.

2

AKTIVITETSPLAN


Du utarbeider en 12-ukers aktivitetsplan i samarbeid med din kontaktperson. Aktivitetene er basert på dine ønsker og behov.

Min T2D

Kontakt

Om oss

For henvendelser om nettstedet: post@mint2d.no


Copyright © Min T2D