Har du lyst å lære hvordan du kan leve bedre
med din diabetes type 2?

VI SØKER DEG SOM BOR PÅ NORDMØRE OG I ROMSDAL, ER MELLOM 25 OG 75 ÅR OG HAR DIABETES TYPE 2

Du har nå muligheten til å prøve den nye tjenesten i en intervensjonsstudie. En gruppe starter høsten 2020 og en annen våren 2021. Et gitt antall deltakere skal få teste og kvalitetssikre den nye tjenesten. Halvparten av alle som velger å delta vil prøve ut det nye tilbudet, den andre halvparten vil leve som normalt. Alle vil få registrert sine verdier to ganger: ved oppstart og etter 12 uker. Man gjør egenvurderinger underveis og får personlig oppfølging hele veien. 


Vi ønsker kontakt med deg som bor på Nordmøre og i Romsdal, men innbyggere i Kristiansund og Hustadvika kommuner blir prioritert, Du må ha mulighet til å møte opp ved Frisklivssentralen i Kristiansund eller Elnesvågen til oppstartsamtale og eventuelle aktivitetstilbud. Resten av oppfølgingen kan skje via videomøter eller telefonsamtaler. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.


Slik fungerer Min T2D

Min T2D er et tilbud for veiledning og oppfølging gjennom 12 uker. Fastlegen vil hele tiden ha det medisinske ansvaret for sine pasienter.

1

BEHOVSKARTLEGGING


For å bli best mulig kjent med deg og dine behov utføres det en spørreundersøkelse, en samtale og en fysiologisk undersøkelse.

2

AKTIVITETSPLAN


Du utarbeider en 12-ukers aktivitetsplan i samarbeid med din kontaktperson. Aktivitetene er basert på dine ønsker og behov.

EVALUERING


Etter 12 uker evalueres gjennomføringen. Om nødvendig settes det opp en ny 12-ukers plan.

3