Aktiviteter basert på dine behov

Tilbudet gir veiledning og oppfølging gjennom 12 uker. Fastlegen vil hele tiden ha ansvar for behandling og medisinering.

1

BEHOVSKARTLEGGING


For å bli best mulig kjent med deg og dine behov utføres det en spørreundersøkelse, en samtale og en fysiologisk undersøkelse.

2

AKTIVITETSPLAN


Du utarbeider en 12-ukers aktivitetsplan i samarbeid med din kontaktperson. Aktivitetene er basert på dine ønsker og behov.

EVALUERING


Etter 12 uker evalueres gjennomføringen. Om nødvendig settes det opp en ny 12-ukers plan.

3

Utviklet i samarbeid med brukere


Innsikt om brukerbehov kombinert med forskning og beste praksis fra kommuner, sykehus, allmennleger og psykologer danner grunnlaget for den nye tjenesten. Med hjelp av samskapingsmetoder utvikler vi det beste tilbudet for opplæring og oppfølging av personer med diabetes type 2.

Klikk på lenken under for å lese mer om prosjektet som pågår frem til 2022.

Personlig oppfølging hele veien

EN KONTAKTPERSON

som følger deg hele veienOPPFØLGING DER DU ER

Kommunikasjon på dine premisser

BRUKERVENNLIG TEKNOLOGI

for behovskartlegging, mestring og kommunikasjon